Anna Pelova - Анна Пелова - шменти капели

"Лъжливото овчарче" а.к.а. Average Of Great - една обещана, но незапочната книга с усвоен аванс отпреди 4 години. Но на лъжата краката са къси.

#annapelova #averageofgreat #kerberizer #luchesariliev